Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism

Rolul si necesitatea avizelor prevazute in certificatul de urbanism. Certificatele de urbanism sunt documentele emise de catre administratiile locale/primarii sau alte forme similare, si este documentul cu titlu cadru informativ.

Certificatele de urbanism sunt de doua tipuri, certificate de urbanism informative si certificate de urbanism de construire, si se pot obtine in urma solicitarii persoanelor fizice sau juridice ori prin mandatarii acestora.

  • Certificatele de urbanism de informare

Aceste documente sunt solicitate de catre beneficiari sau proprietari, ori alte forme mandatate, in scopul informarii, cu privire la un teren sau imobil, din punct de vedere al incadrarii urbanistice in regulamentul local de urbanism si a indicatorilor urbanistici aferenti.

Fiecare imobil sau teren, are prevazuti indicatori urbanistici, indicatori care au fost atribuiti in baza regulamentelor de urbanism ale proiectelor de urbanism de tip PUG , PUZ etc…   Certificatele de urbanism de informare sunt deseori utilizate si pentru operatiuni notariale, sau imobiliare.

  • Certificatele de urbanism de construire

Sunt documente cu rol cadru informativ, in vederea desfasurarii si initierii de proiecte publice sau private. Aceste certificate sunt documente care pot fi obtinute in urma solicitarilor persoane fizice sau juridice . Pentru obtinerea certificatelor de urbanism sunt necesare a fi depuse catre institutiile abilitate pentru a emite astfel de documente, urmatoarele:

– Cerere tip ( click aici )

– Planuri vizate OCPI la scara 500 si 2000

– Planuri propunere ( se recomanda a fi realizate de catre un proiectant)

– Memoriu tehnic ( se recomanda a fi realizat de catre un proiectant )

– Copii Acte proprietate sau alte documente juridice de unde sa poata reiesii dreptul de folosinta al proprietatii.

– Copie CUI ( societate ) sau CI ( persoana fizica )

Pasi corecti pentru obtinerea certificatului de urbanism ( Click Aici

Prin intermediul unui certificat de urbanism pentru construire, obiectivul prinicipal este de a primi toti indicatorii raportati pentru zona de investitie si toate proiectele necesare, respectiv avizele aferente.

Share this:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email