Urbanism

Proiectare de urbanism in cele mai multe situatii este precedenta Proiectului de Arhitectura. Proiectul de urbanism este un proiect de o complexitate ce presupune un studiu si o analiza mai ampla a tesutului unde se va realiza si amplasa viitorul obiect de arhitectura.

Momentul realizarii proiectarii de urbanism vine atunci cand o zona trebuie configurata sau reconfigurata ( dupa caz ), si reglementata clar si cu paramateri de ordin juridic clar. Proiectarea de urbanism, de cele mai multe ori are menirea de a aduce in componenta proiectului de urbanism multe specialitati de natura conexa.

Proiectantul de urbanism, in speta urbanistul trebuie sa fie un bun vizionar dar si un bun manager de proiect sau un bun coordonator .

Solicitat prin intermediul Certificatului de urbanism are ca si rol stabilirea unui amplasament cu rol definitoriu si cu titlul de reglementare, pentru noul obiect  de arhitectura. Amplasamentul reglementat prin Planul Urbanistic de detaliu va cuprinde toatele caracteristicile terenului denumit amplasament pentru viitorul proiect de arhitectura.

Amplasamentul ce va fi stabilit la nivel de detaliu va fi cu titlu de reglementare, respectand Regulamentul Local de Urbanism ce poate fi definit prin documentatii de urbanism de rang superior cu rol director de tip PUZ sau PUG.

Aceasta documentatie face parte din documentatile de urbanism cu rol director. Tipologia documentatiilor de tip Zonal, presupune o analiza existenta destul de detaliat si pentru un areal mult mai mare fata de terenul ce face obiectul principal.

Plecand de la etapa definitorie unde este pus accentul pe ,, Zonal „ luam contact cu un tip de proiect se raporteaza si studiaza un teren sau mai multe, la nivel zonal. Este foarte important de precizat ca o buna analiza prespune un studiu complex pe o arie extinsa si pe mai multe paliere sau specialitati.

Un PUZ este compus din mai multe etape ce se desfasoara pe un ax liniar, urmand apoi in baza studiilor de fundamentare si a unei bune analize, sa poata fi configurata propunerea coroborata cu cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca.

Tipologie de documentatie cu rol director – superior, documentatie cu o baza analitica foarte vasta si cu includerea inca din faza de analiza a studiilor complexe. Plecand de la studii de etimologie, demografie, economie si pana la studii de antropologie sau de biodersitate, realizarea unui PUG are nevoie de o baza de date foarte vasta.

Viziunea intr-o astfel de documentatie presupune largirea unor orizonturi foarte larg deschise unde se vor include scenarii cat mai complexe. Rolul unui PUG este de a deservi si imbuntatatii calitatea vietii unei comunitati.

parc rezidential loisir
proiect masterplan urbanism